Nautički veterani – Družina zaljubljenika u plovidbu

04. August 2022
Foto: Krsta Pašković
Kako se već godinama nautičari okupljaju u Kapetanskom klubu tokom Sajma nautike u Beogradu, ali i na drugim mestima, tako se polako i iznedrila grupa nautičkih veterana. Ideja da se napiše ovaj prilog je bila da se prepoznaju iskusni ljudi koji razumeju ovu problematiku, imaju ljubav prema nautici i...
Leave a comment