Na Dunavskom ostrvu u Beču 70 ovaca umesto kosilica

12. May 2020
Slika: © PID/Christian Fürthner
Izvođenje ovaca na ispašu je pilot-projekat Grada Beča i jedna od brojnih mera EU-projekta „LIFE DICCA“. U okviru ovog projekta koji je započeo 2019. godine i koji će trajati pet godina radi se o razvoju mera da se Dunavsko ostrvo u Beču pripremi za izazove u vezi sa promenom klime. Nakon...
Leave a comment