Kako je švedski arhitekta zamislio budući izgled Trga slobode u Novom Sadu?

13. May 2019
Kako je švedski arhitekta zamislio budući izgled Trga slobode u Novom Sadu?
Pored sadnje većeg broja stabala i zelenila, arhitekta Kanozis Johan Casselbrant predvideo je denivelaciju u središtu trga koja bi se tokom zime koristila kao klizalište. Švedski arhitekta Kanozis pozvan je prošle godine od strane Fondacije 2021 da učestvuje u urbanom razvoju...
Leave a comment