Stiču se uslovi za gradnju luksuznog turističkog kompleksa Bigova Bay

05. August 2022
Image by Michał from Pixabay
Vlada Crne Gore je na juče održanoj sednici dala saglasnost da se upiše hipoteka na katastarskoj parceli broj 1483/1, l.n. 547, KO Lješevići, procenjene vrednosti 7,47 miliona evra u korist kompanije Bigova bay i prihvatila tekst ugovora o uspostavljanju hipoteke. U raspravi je naglašeno da...
Leave a comment