Airbnb obeležava deceniju postojanja

14. August 2018
Airbnb obeležava deceniju postojanja
Pre tačno deset godina pokrenut je portal "Air bed and breakfast" — danas poznat kao "Airbnb", nekoliko nedelja pre održavanja Demokratske nacionalne konferencije u Denveru 2008. godine. Naime, na konferenciji se očekivalo više od 80.000 posetilaca, ali kako je u gradu bilo...
Leave a comment