Kako postati uspešan lider?

13. January 2020
Kako postati uspešan lider?

Bilo da ste muškarac ili žena, zaposleni ili poslodavac, bilo da ste deo male porodične firme ili velike korporacije, vaš život je povezan sa životima drugih ljudi. Ta povezanost čini da vi vršite uticaj na druge i drugi utiču na vas. Svakoga dana. Alat uticaja su reči i ponašanje. Radionica za izradu alata: misli i emocije. Od toga šta se dešava u vašoj radionici, zavisi da li ćete veći deo života biti lider ili sledbenik. 

Uspešan lider zna da uspeh ima strukturu. Zna da prvo treba da definiše cilj, pa onda sve ostalo. Putevi, resursi i prepreke zavise od toga gde je sada i gde želi da stigne. Lider zna da je prva osoba koju treba da povede, da bi mogao da vodi ostale, on sam. Promišljen je, kontroliše i kanališe misli i emocije, a time i sopstvene reči i ponašanje. Zna da je potrebno proći kroz proces da bi se stvorio kvalitetan proizvod, posebno da bi se stvorio
kvalitetan čovek. Zato je strpljiv. Nestrpljivost pokazuje želju da se stigne na cilj, a da se izbegne proces. Bez procesa nema kvaliteta. Uspešan lider poštuje vreme, ali ga ne pušta da prolazi uzalud. Lider je posvećen svom cilju i zna da prepozna kad uzalud rasipa energiju.

Model za sledbenike

Lider prvo daje lični primer. Zatim motiviše ljude da, u okviru svojih resora, čine isto što i on. Usput ih mentoriše da ostvare svoj puni potencijal. Sve ovo važi i ako lider to ne radi svesno. Ljudi u svojim resorima preslikavaju ono što lider radi. Ako lider komunicira konstruktivno, ako motiviše svoje ljude, ako ih mentoriše, oni će to isto činiti dalje. Sve se duplicira. Znači, ukoliko lider želi da napravi promenu u svojoj organizaciji, potrebno je da pruži drugačiji primer. Ono što govori, a posebno ono što čini, model je za sledbenike.

Uticaj na sebe, kao i na druge, razvija se postepeno. Prvo upoznavanjem. Da biste upoznali i sebe i druge potrebno je da budete budni. Realni. Šta znam, i šta je potrebno da saznam? Šta moji ljudi znaju, šta je potrebno da nauče? Šta stvarno umem a koju veštinu je potrebno da usavršim? Kakav je realno kvalitet našeg proizvoda ili usluge? Kako se osećam u vezi sa onim što radim? Da li sam motivisan? Da li su moji ljudi motivisani? Lider prvo prati sebe i druge, pa tek onda vodi.

Lider koji zna šta njegovi ljudi misle i kako se osećaju, a ne samo šta govore i kako se ponašaju, može predvideti buduće događaje i usmeravati ih. On to postiže time što su mu čula i um otvoreni. On aktivno sluša šta drugi ljudi govore, gleda šta čine, ciljano se raspituje, koristi intuiciju, promišlja. Lider zna da ljudi, u većini slučajeva, donose emocionalne odluke, a zatim ih racionalizuju. Zato on uzima u obzir emocije svojih ljudi i radi sa njima, ne protiv njih. On zna da motivacija dolazi iz emotivnog bića, a planiranje iz racionalnog. Realizacija bez motivacije je površna i puna grešaka.

Investicije u „bitnu manjinu“

Lider aktivno sluša druge i osluškuje sebe. Budno promatra šta se dešava i uzima u obzir sva dešavanja, bez obzira da li mu se dopadaju ili ne. Lider registruje kad mu lična motivacija opadne i čini nešto sa tim, i odlaže ono što se bez motivacije ne može kvalitetno učiniti. Lider je uglavnom tačan sa vremenskim rokovima, ali mu ni kreativno odlaganje nije strano. Lider poznaje Paretov zakon i zna šta znači „bitna manjina i nebitna većina“. On 80% svog vremena i energije investira u „bitnu manjinu“ u koju spada i on sam. Zna da sve što je hitno, nije i bitno. A on se bavi samo bitnim. Ostalo delegira, jer je u međuvremenu izgradio ljude kojima može da delegira. Delegirati nekompetentnim ljudima je potpuni promašaj, jer ćete morati ponovo da uradite sami, plus da ispravljate greške nekompetentnih.

Uspešan lider je poklonik celoživotnog učenja, jer zna da ako želi da opstane u promenljivim vremenima količina njegovog učenja (čitaj: istraživanja i usvajanja novih informacija i novih veština) mora biti jednaka ili veća od promena u okolini. Lider ne želi samo da opstane već i da napreduje, pa on uči više od neophodnog minimuma.

Lider vodi računa o svom zdravlju i svom izgledu. Obezbeđuje sebi san, odmor, relaksaciju. Bira sa kim provodi vreme, čije priče sluša, kojim sadržajima omogućava prolaz u svoj um. Zna dugoročni značaj porodice i prijatelja i nikada mu nisu na poslednjem mestu kad daje svoje vreme.

Fleksibilnost obezbeđuje trajanje

Lideri koji vrše pozitivan uticaj povećavaju vrednost života ljudi koji ih slede. Sa njima je nekada mnogo teže nego sa liderima koji vrše negativan uticaj. Ali, dugoročno, njihovi sledbenici postaju vredniji i na tržištu i kao ljudi. Razmislite, koji ljudi su na vas do sada imali najveći uticaj? Ko je najviše doprineo vrednostima koje ste stekli: zdravlje, porodica, obrazovanje, prijateljstvo, ljubav, sreća, materijalna bogatstva...? Oni koji su vas ohrabrivali da delate i kad je teško ili samo kad je lako? To ne znači da nisu vodili računa o vašim emocijama, već da su znali da ukoliko delujete uprkos nekomfornim emocijama, rastete. Da su teškoće prolazne, a vrednosti trajne.

Uspešan lider koji dugo traje je fleksibilan. Dosledan je ali nije izričit. Ume da bude strog i ume da bude nežan. Ume da kazni i ume da nagradi. Najčešće je ljubazan, ali ne po svaku cenu. Ne preuzima odgovornost za ono za šta su drugi odgovorni, niti preuzima zasluge drugih. Gleda u druge samo kada od njih može nešto da nauči ili da im pomogne. On se ne poredi, ne zavidi i ne takmiči se. On vrlo dobro zna šta se dešava na tržištu, ali svira svoj jedinstveni bluz.

dr Lelica Todorović
NLP trener
info@nlpgradionica.com

Comments (0)

Connected news

Education
Počele su prijave za 2. regionalnu Hotel Housekeeping Konvenciju: Događaj koji inspiriše, povezuje i motiviše!
09. January 2024
Udruženje "Ambasadori dobre usluge" pozivaju sve hotelijere koji drže do svoje...
Education
Seminar
16. November 2023
Regionalna razvojna agencija Srem organizuje dvodnevni seminar na temu „Iskustveni...
Education
Počinje pripremna nastava za buduće turističke vodiče i turističke pratioce
06. February 2023
Pripremna nastava za polaganje Stručnog ispita za turističke vodiče i turističke pratioce u...
Education
Besplatna obuka
16. December 2022
Design Thinking trening namenjen jačanju preduzetničkih veština kulturnih i kreativnih...