Kako se rešiti bola?

03. April 2017
Kako se rešiti bola?

Za mnoge ljude, život sa bolom postao je uobičajen. Iako kod njih aktivan život može izgledati nemoguć, postoji nada. Moguće je povećati nivo aktivnosti i funkcionalnosti, smanjiti bol i patnju i poboljšati kvalitet života. Ključ uspeha je, kao i sve u životu, da znate kako i da u tome imate adekvatnu podršku.

Centar za bol i fizikalnu terapiju Analgesis u Beogradu je prva privatna ustanova za tretman bola koja u svom timu ima specijalistu medicine bola. Ideja o osnivanju Centra je proistekla iz dugogodišnje prakse sa pacijentima sa akutnim i hroničnim bolom, kojima su  potrebni meseci kako bi se dijagnostikovali i nakon toga sproveli adekvatnu terapiju.

Terapija bola se poslednjih deset godina značajno razvila, uz interdisciplinarni i multimodalni pristup terapiji. Prateći savremene trendove u terapiji bola, Centar za bol i fizikalnu terapija Analgesis u svom timu ima: specijalistu medicine bola, fizijatra, neurologa, ortopeda, psihijatra, fizio i radnog teraputa, i medicinsku sestru. Ovaj dobro obučen tim specijalista, koji se svako u svom domenu bavi akutnim i hroničnim muskuloskeletnim bolom, obezbediće vam adekvatnu i pravovremenu dijagnostiku i dobro planiranu terapiju.

Terapija zavisi od uzroka i vrste bola, vremena proteklog od pojave prvih simptoma i pridruženih bolesti. Terapijski pristup je individualan, pacijent je aktivni deo tima, a programi su fokusirani na pacijenta u celini, a ne samo na bol.

U Centru za bol i fizikalnu terapiju Anelgesis pacijenti mogu da:

  • Obave pregled gde se korišćenjem relevantnih upitnika može proceniti: intenzitet bola, vrsta bola (akutni ili hronični) i prisustvo/odsustvo neuropatske komponente bola,
  • Obave dopunsku dijagnostiku ukoliko je potrebna: ultrazvučni pregled mekotkivnih struktura zglobova i elektromioneurografiju (EMNG),
  • Sprovedu fizikalnu terapiju i
  • Dobiju psihološku podršku.

Na taj način se značajno skraćuje vreme od dijagnostike do terapije i omogućava se pacijentima da na jednom mestu dobiju sve: pregled, dijagnostiku i terapiju.

U proceni bola, planiranju i sprovođenju terapije su uključeni svi članovi tima, uz moguće svakodnevne korekcije plana terapija, u zavisnosti od trenutnog stanja pacijenta.

U Centru za bol primenjuju se i X struje (horizontalna terapija) - jedinstvena elektroterapijska procedura sa širokim indikativnim područjem gde bol zauzima važno mesto i dekompresiona terapija koja u određenim patološkim stanjima može trenutno da dovede do poboljšanja i smanjenje tegoba.

Osim toga, u Centru za bol primenjuje se akupunktura koja se pokazala izuzetno delotvorna u terapiji bola, ali i drugih patoloških stanja: bol u leđima i vratu, bol u kolenu i ramenu, migrene, paralize facijalnog nerva, trigeminusne neuralgije, depresije, anksioznosti, respiratorne i gastrointestinalne smetnje, itd.

Svi gore navedeni terapijski modaliteti koriste kako bi se eliminisao bol i pripremili pacijenta za sprovođenje dobro plinarane kineziterapije. U Centru za bol kineziterapija je nezaobilazni deo plana terapije bola i drugih stanja i povreda: lumbalni i cervikalni bol, bol u kolenu i ramenu, diabetična polineuropatija, stanje nakon cerebrovaskularnog insulta, povrede kičmene moždine, prelomi gornjih i donjih ekstremiteta, itd.

Kineziterapijski plan se pravi individualno u zavisnosti od: uzroka, vrste i intenziteta bola i funkcionalne procene pacijenta, a sprovodi se pod kontrolom iskusnih terapeuta. Sve osobe sa bolom treba da znaju da je jačanje mišićne snage i obuka zaštitnih položaja važan deo ne samo našeg programa već i njihovog života. Usvajanjem programa vežbi i zaštitnih položaja u obavljanju svakodnevnih aktivnosti sprečiće dalju iritaciju, smanjiti bol i mogućnost ponovljanja bolnih stanja.

Program podrazumeva i psihiološku podršku prvenstveno za pacijente sa hroničnim bolom, gde se pacijent edukuje raznim relaksacionim metodama u cilju kontrole bola, smanjenja upotrbe lekova i poboljšanja kvaliteta života.

- Osnivanjem Centra za bol i fizikalnu terapiju ne samo da smo pacijentima omogućili sve na jednom mestu već smo napravili jedinstven spoj terapijskih modaliteta koji je glavi razlog našeg uspeha i vašeg zadovoljstva - poručuje prim. dr sci. med. Saša Milićević, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i subspecijalista medicine bola.

Comments (0)

Connected news

Others
Zemlje u kojima je najlakše naći posao
02. November 2017
Prema izveštaju OECD, s obzirom na broj aktivne radne snage, stanovništva i...
Others
Brojne poznate ličnosti podržale akciju HISBAS
02. November 2017
Udruženje HISBAS (Hidrocefalus i spina bifida Asocijacija Srbije) organizovalo je u...
Others
Jubilej Društva prijatelja Alžira - 15 godina rada
31. October 2017
Ambasador Alžira u Srbiji, Abdelhamid Šebšub organizovao je, u ambasadi svoje...
Others
Malezija u Beogradu -
30. October 2017
Ambasada Malezije u Beogradu organizovala je od 18. do 22. oktobra u hotelu Radisson Blu Old...